ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-06-2565 หมดเขต 17-06-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3  
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130102
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-06-2565 หมดเขต 30-06-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130024
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-06-2565 หมดเขต 30-06-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130025
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-05-2565 หมดเขต 31-08-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130003
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-05-2565 หมดเขต 31-08-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130002
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  20-05-2565 หมดเขต 31-05-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งจ้างเหมาระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2565)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12500 บาท  จำนวนผู้สมัคร 4 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-05-2565 หมดเขต 31-05-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานรับส่งสิ่งส่งตรวจและเอก 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ พนักงานจ้างเหมา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9500 บาท  จำนวนผู้สมัคร 4 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-05-2565 หมดเขต 30-06-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130006 และ EP130007
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-05-2565 หมดเขต 31-05-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130024
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  12-04-2565 หมดเขต 30-06-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก-โท -1 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130010
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  22-03-2565 หมดเขต 29-04-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP13005-7
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-03-2565 หมดเขต 30-03-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136112 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบริการลูกค้า)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15530 บาท  จำนวนผู้สมัคร 23 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  03-02-2565 หมดเขต 15-02-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4134007
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 5 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  28-01-2565 หมดเขต 14-02-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงา 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15530 บาท  จำนวนผู้สมัคร 10 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-01-2565 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136104
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-01-2565 หมดเขต 21-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ จ้างเหมา ระยะเวลา 3 เดือน
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-01-2565 หมดเขต 31-03-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130004
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-01-2565 หมดเขต 31-03-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3  
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130102
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท