ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  03-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ OT-1
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  04-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ RT 1-3
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  04-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่  RT 1-3
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  04-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย#4 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ ST-1
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  03-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ SO-2
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 50 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  03-11-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ SO-1
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 62 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-10-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เอก-โท ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ SLP 1-2
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาเอก 41000 บาท ปริญญาโท 26250  บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  03-10-2565 หมดเขต 31-10-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ RT 3
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-09-2565 หมดเขต 30-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136107
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-09-2565 หมดเขต 20-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136046
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  31-08-2565 หมดเขต 09-09-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 6 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  30-09-2565 หมดเขต 30-11-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ เอก-โท ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130006 -007
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาเอก 41000 บาท ปริญญาโท 26250  บาท