ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-01-2565 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136104
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  18-01-2565 หมดเขต 21-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ จ้างเหมา ระยะเวลา 3 เดือน
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-01-2565 หมดเขต 31-03-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130004
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-01-2565 หมดเขต 31-03-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3  
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130102
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-01-2565 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130010
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-12-2564 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130008
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-12-2564 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130003
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-12-2564 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130002
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  24-12-2564 หมดเขต 31-01-2565


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130005-7
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  

ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-12-2564 หมดเขต 24-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130009
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  09-12-2564 หมดเขต 30-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130004
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-12-2564 หมดเขต 30-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130010
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-12-2564 หมดเขต 15-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130008-9
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  26-11-2564 หมดเขต 09-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 
 สังกัด ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน (4 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-11-2564 หมดเขต 17-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130005-07
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-11-2564 หมดเขต 17-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130003
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-11-2564 หมดเขต 17-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ EP130002
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  15-10-2564 หมดเขต 30-12-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130102
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-10-2564 หมดเขต 05-11-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4131007
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20250 บาท  จำนวนผู้สมัคร 59 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-09-2564 หมดเขต 30-09-2564


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก-โท ครั้งที่ 5 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130098
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ปริญญาเอก 41000 บาท ปริญญาโท 26250 บาท บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน